Algemeen lid Rekenkamer Noordoost Twente

Wie zijn wij?

De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal én Tubbergen zijn goede buren en werken op verschillende gebieden samen. Een belangrijke samenwerkingsvorm is een gezamenlijke rekenkamer. De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en drie algemene leden. Door uitbreiding van de rekenkamer is er een vacature ontstaan voor een algemeen lid.

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over de Rekenkamer.

Wie zoeken we?

De Rekenkamer, die je vormt met drie andere leden, laat op eigen initiatief onderzoeken uitvoeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk bestuur. Het kan gaan om uiteenlopende onderwerpen, van de inrichting van een bedrijventerrein tot het beleid voor hulp in de huishouding of bezuinigingsoperaties bij de gemeente. Het doel: het lokale bestuur in staat stellen om te leren van het verleden en het beter te doen in de toekomst.

Voor het bepalen van de onderwerpen leggen jij en de andere leden je oor te luister bij de gemeenteraad en de inwoners van onze gemeente(n). Tevens ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van goede contacten met een van de vier aangesloten gemeenten.

De Rekenkamer doet drie à vier onderzoeken per jaar. Daarnaast voeren de leden van de rekenkamer elk jaar een aantal QuickScans uit, wordt er jaarlijks een onderzoek gedaan met de samenwerkende rekenkamers in regionaal verband en behoort het doen van onderzoek in co-creatie tot de mogelijkheden.

Met je collega-Rekenkamerleden initieer je onderzoeken en stuur je bureaus aan die de onderzoeken uitvoeren. Passen jouw expertise en achtergrond het beste bij het onderwerp, dan neem jij een rol in de begeleiding van zo’n onderzoek. Op basis van de resultaten komt de Rekenkamer tot conclusies en aanbevelingen voor het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad.

De Rekenkamer vergadert elke maand ongeveer anderhalf uur, fysiek in het gemeentehuis van Losser.

Wat vragen wij van je?

Bijdragen aan goed lokaal bestuur op basis van jouw expertise, dat spreekt je enorm aan. Met je onafhankelijk oordeelvormend vermogen maak je lastige onderwerpen en vraagstukken makkelijk inzichtelijk. Bovendien kun je je inleven in de situatie en belangen van andere personen en partijen. Je communiceert vaardig en weet overtuigend uit de hoek te komen. Verder:

 • heb je minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • heb je actuele kennis van of affiniteit met het lokale openbaar bestuur;
 • ben je maatschappelijk betrokken;
 • heb je affiniteit en ervaring met het begeleiden en/of doen van onderzoek;
 • beschik je over een conceptueel en analytisch denkvermogen;
 • heb je voldoende agendaruimte en flexibiliteit;
 • de afgelopen tien jaar heb je geen functie bekleed bij de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal én Tubbergen;
 • bekleed je geen functie die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg kan staan.

Wat bieden we?

 • De leden ontvangen een vergoeding voor het deelnemen aan de vergaderingen van de rekenkamer. Een algemeen lid ontvangt per vergadering tweemaal het bedrag dat is genoemd in artikel 3.4.1. van rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
 • Een reis- en verblijfkostenregeling.
 • Een benoeming voor een periode van zes jaar. Daarna kun je eenmalig voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Meer informatie?

Meer informatie? Bel of mail naar de voorzitter van de rekenkamer Noordoost Twente de heer Jelle Kort via [email protected] of 06 463 803 50 voor meer informatie over de functie.

Solliciteren?

Solliciteren kan tot en met vrijdag 10 mei 2024, door het sturen van een motivatiebrief met CV en een overzicht van nevenfuncties naar [email protected].

De gesprekken vinden plaats op zaterdag 25 mei 2024 en/of op zaterdag 1 juni 2024.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Mart van Lagen

+31643438937