Waterschap Vechtstromen: voor schoon, veilig en voldoende water

Een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren: dat is het doel van Waterschap Vechtstromen. Om dit te bereiken, werken onze 600 medewerkers dagelijks aan voldoende water, schoon water en veiligheid. We zuiveren het afvalwater van ruim 800.000 inwoners en bedrijven in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Een groot gebied, dat onze mensen door en door kennen vanwege de vele contacten met onze partners, bedrijven en inwoners.

Waterschap Vechtstromen

Actuele uitdagingen voor het oprapen

Digitale transformatie, energietransitie, de Omgevingswet, klimaatverandering: in ons werk liggen de actuele uitdagingen voor het oprapen. Hierdoor zijn we steeds meer en vaker in overleg met onze partners over ons werk en de opgaven die we gezamenlijk oppakken. Naast deze ontwikkelingen gaat ons dagelijks werk natuurlijk gewoon door! Kortom, we bewegen mee met ontwikkelingen en zijn altijd op zoek naar de beste manier om daar invulling aan te geven.

Persoonlijke ontwikkeling

De mensen die bij ons werken, zijn bevlogen en betrokken, en geven met passie invulling aan de doelen. Realisatiekracht, zakelijkheid, samenwerken, verbinding, flexibiliteit, digitale vaardigheden: het zijn kwaliteiten die we zoeken in medewerkers. Daar staat natuurlijk iets moois tegenover: de kans om samen met inwoners en partners te werken aan een aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, zodat je up-to-date blijft in je vakgebied.

Job alert

Zie jij jezelf wel werken bij Waterschap Vechtstromen? Meld je aan voor een Job Alert!