Vertrouwensarts Veilig Thuis Twente (parttime mogelijk)

Op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek

Je komt in actie bij die meldingen waar medische expertise gewenst is, zoals wanneer er sprake is van lichamelijk geweld, seksueel geweld, ernstige verwaarlozing of PCF. Maar ook bij het inschatten van de gevolgen van verslaving en psychiatrie van volwassenen. Je duidt de sociaal medische problematiek in context van veiligheid, doet zelfstandig top tot teen onderzoek, en werkt nauw samen met ketenpartners. Alles met het doel om  de mishandeling te stoppen, hulpverlening op gang te brengen en/of beschermende maatregelen te bevorderen.

Adviseren, informeren, activeren en onderzoeken

 • Het geven van advies en ondersteuning aan en het aannemen van meldingen uit het (para)medische circuit.
 • Een (consultatieve) bijdrage leveren aan de triage, het inzetten van vervolgtrajecten en het onderzoeken van meldingen.
 • Het verifiëren, beoordelen en interpreteren van specifieke medische gegevens bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.
 • Het voeren van diagnostische-, (interventie- en confrontatie)gesprekken met betrokkenen.
 • Het inbrengen van medische en specifieke kennis voor multidisciplinair overleg met Veilig Thuis collega’s.
 • Deelnemen aan de werkgroepen KM/HG van de ziekenhuizen in de regio.
 • Ondersteunen en adviseren van interne en externe collega’s, beroepskrachten en hulpverleners m.b.t. specifieke en medische aspecten van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.
 • Een bijdrage leveren aan het (doen) opstellen en implementeren van protocollen.
 • Het geven van voorlichting aan (para)medici, wanneer daar vraag naar is.
 • Het participeren in de 24-uurs bereikbaarheid van vertrouwensartsen.

Jouw team/werkomgeving

Je gaat onderdeel uitmaken van een multidisciplinair team, bestaande uit een zestal gedragswetenschappers en twee vertrouwensartsen. Dit team is ondersteunend aan de 50 medewerkers, die in drie verschillende teams (frontoffice, backoffice en crisisdienst)  verantwoordelijk zijn voor het primair proces. Daarnaast is er een team cliëntenadministratie en vormen de manager en twee teamleiders het managementteam.

Wat wij bieden

 • Een professionele werkomgeving waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt
 • Een salaris dat wordt bepaald op basis van  jouw profiel en ervaring
  (maximaal € 6.616,- bruto per maand, schaal 13) op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst (36 uur).
 • Een arbeidsovereenkomst voor, in eerste instantie, de duur van 1 jaar, verlenging behoort tot de mogelijkheden.
 • Indien van toepassing kan je bij ons de opleiding tot vertrouwensarts volgen. Nadere informatie over de opleiding tot vertrouwensarts, https://www.artsmg.nl/vertrouwensarts-opleiding.
 • Voor deze functie zijn zowel parttime als fulltime mogelijkheden.
 • Naast het salaris zijn er ook interessante extra’s, waaronder een Individueel Keuze Budget van 17,05%, deelname aan een actieve personeelsvereniging en een moderne werkplek.
 • Mogelijkheid tot deelname aan trainingen o.a. georganiseerd door de Twentse School.
 • Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
 • Standplaats Enschede.

Wat wij vragen

 • Affiniteit met, en kennis van problematiek rond kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.
 • Kennis van aanverwante specialistische vakgebieden zoals (kinder-) psychiatrie of forensische geneeskunde.
 • Jij bent een arts  met ervaring en/of een registratie als vertrouwensarts of bv kinderarts, jeugdarts, huisarts, specialist ouderengeneeskunde of een ander aanverwant specialisme, met de bereidheid om je te scholen en te registreren via de beroepsvereniging tot vertrouwensarts.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als arts in het (de) betreffende vakgebied(en).
 • Goede communicatieve vaardigheden, inventiviteit en improvisatievermogen.
 • Stressbestendig en in staat om te werken in teamverband.
 • In bezit van rijbewijs en een auto.

Geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Heb je interesse voor deze functie, wil je graag in gesprek komen voor meer informatie of een dag meelopen? Neem dan contact op met Carla van der Worp, teamleider VTT, 06-29676592.

Veilig Thuis Twente (VTT)

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het op bovenlokaal niveau organiseren van een Veilig Thuis, een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 april 2018 is Veilig Thuis Twente onderdeel van SamenTwente, het samenwerkingsverband van en vóór de veertien Twentse gemeenten.

Missie van Veilig Thuis Twente

Het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen.
Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staan centraal. Iedereen die te maken heeft met - of een vermoeden heeft van - geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. SamenTwente aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus voor deze vacature. Toegestuurde cv’s door bureaus aan SamenTwente zonder dat daartoe een zoekopdracht is gegeven, worden als van SamenTwente beschouwd. Er zal geen vergoeding aan een bureau worden betaald in geval de kandidaat gaat werken voor SamenTwente als gevolg van deze verwijzing of via andere middelen. Het reproduceren van deze vacature, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.

Sollicitatieprocedure