Vergunningverlener Water

Verdeel jij het schaarse water?

Grondwater is essentieel voor onze leefomgeving. Iedereen heeft het nodig, bijvoorbeeld voor drinkwatervoorziening, industriële toepassingen, landbouw en natuur. Maar er is niet meer altijd overal genoeg water voor alle toepassingen, doelen en gebruikers. Het water moet worden verdeeld. Als vergunningverlener water voor de provincie Overijssel beoordeel je initiatieven voor onttrekking van grondwater, met een zichtbare impact op de omgeving. Werk jij graag in een complex werkveld, met veel betrokken partijen, met verschillende belangen? Wil jij een rol spelen in de verdeling van het schaarse water? Dan komen wij graag met je in gesprek!

Het werkveld water is volop in beweging
Denk aan de gevolgen van klimaatverandering, de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water, de energietransitie en de transitie van het landelijk gebied, waarbij water en bodem sturend zijn. De provincie Overijssel heeft hierin verschillende opgaven. In die opgaven is vergunning-verlening een belangrijk instrument.

Jouw uitdaging als vergunningverlener water

Als vergunningverlener behandel je vergunningaanvragen voor de openbare drinkwatervoorziening, industriële toepassingen en open bodemenergiesystemen. Je informeert aanvragers, je weegt hun belangen af tegen de belangen van derden. Je stelt grenzen aan het grondwatergebruik. Je houdt rekening met de doelstellingen vanuit de Kaderichtlijn Water (KRW). Je bespreekt de (on-)mogelijkheden die de wettelijke kaders bieden en/of opleggen met de aanvragers en je zoekt samen naar oplossingen. De uitkomsten leg je vast in juridisch houdbare vergunningen. Je voert gesprekken met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers die bezorgd zijn om hun woonomgeving.

Je werkt samen met collega’s die zich bezighouden met grondwateronttrekking en bescherming in het blauwe cluster. Jullie werken onderling veel samen en stemmen af met toezichthouders en met onze collega’s van de beleidseenheden. Binnen het cluster draag je bij aan kennisdeling en aan de aansluiting van de vergunningverlening op het toezicht. Waar nodig adviseer en ondersteun je in andere vergunningprocedures binnen het team, waarin grondwater een rol speelt (bijvoorbeeld ontgrondingen en natuur).

Je komt te werken in ons enthousiaste team Vergunningverlening, bestaande uit ongeveer 35 collega's. Samen richten we ons op diverse taakvelden, waaronder (zwem)water, natuur en ontgrondingen.

Door bij te dragen aan provinciale opgaven, zoals de herinrichting van het landelijk gebied, leveren we een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Het tijdig en zorgvuldig verlenen van vergunningen en het bieden van een uitstekende dienstverlening aan aanvragers staat centraal. Binnen het team kun je altijd rekenen op collegiale ondersteuning en de mogelijkheid om te sparren over vraagstukken.

Jouw profiel

Je hebt een opleiding op hbo-niveau afgerond in een relevante richting. Ervaring op het gebied van vergunningverlening is wenselijk. Ervaring met vergunningverlening in het kader van de (grond)waterwet en grondwateronttrekkingen waarderen we zeer, evenals kennis van de relevante wet- en regelgeving, zeker de Omgevingswet. Ervaring met milieueffectrapportages m.b.t. grondwateronttrekkingen is een pre. Je begrijpt het vergunningverleningsproces, de handhaving en de samenhang met andere wetgebieden. Je schrikt niet van complexe vraagstukken, waar de maatschappelijke partijen verschillende belangen hebben. Je bent of ontwikkelt je tot een specialist op het gebied van water vraagstukken en hebt de vaardigheden om eventueel zelf berekeningen uit te voeren.

Als vergunningverlener water zul je een belangrijke rol spelen in het afhandelen van vergunningsaanvragen. Dit vraagt omgevingsbewustzijn. Je hebt oog voor de maatschappelijke – en de politiek-bestuurlijke context waarbinnen je vergunningen schrijft. Je werkt graag in een enthousiast gemotiveerd team. Je beschikt over goede contactuele, schriftelijke en sociale vaardigheden. Je kunt analyseren, plannen en organiseren.

Mocht je niet voldoen aan alle genoemde zaken dan nodigen we je toch uit om te solliciteren.

We hebben de mogelijkheid om mensen goed te begeleiden en waar mogelijk te scholen.

Jouw plek binnen de organisatie

Je gaat aan de slag bij de afdeling Publieke Dienstverlening, één van de acht afdelingen binnen provincie Overijssel. De afdeling houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De afdeling is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.

Je komt terecht in het team Vergunningverlening, waar onze prioriteit ligt bij het goed en tijdig vergunnen van activiteiten waarvoor de provincie bevoegd gezag is. De werkzaamheden binnen het team worden voor een deel uitgevoerd in samenwerking met de partners van de Omgevingsdiensten in Overijssel.

Wij bieden

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling:

  • een salaris van minimaal €3.385,60 en maximaal €4.778,94 (schaal 10) bij een 36-urige werkweek;
  • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet;
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar;
  • een Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) van €5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen;      
  • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt jouw contract omgezet naar onbepaalde tijd;
  • we hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je Thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen.

Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Interesse

Het 1e gesprek vindt plaats op maandag 18 maart (middag). Het 2e gesprek is op donderdag 21 maart (middag) en het arbeidsvoorwaarden-gesprek op woensdag 27 maart 2024 om 10.15 uur. Alle gesprekken zijn in het provinciehuis in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus kan deel uitmaken van de selectie.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Lars Wuijster - teamleider vergunningverlening - beantwoordt graag jouw vragen via 038 499 76 55 of [email protected].

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Patricia Buikstra - adviseur arbeidsmarkt & recruitment, via 06 15 67 06 12 of [email protected]. Een berichtje sturen via WhatsApp kan ook.

Solliciteren kan tot en met 8 maart 2024.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.

 

Sollicitatieprocedure