Strategisch adviseur Natuur en Milieu

Ben jij een strategisch adviseur die de kern van vraagstukken snel doorgrondt? Loop je warm voor vraagstukken op het gebied van Natuur en Milieu? En krijg jij energie van verbinding met de buitenwereld en weet je bestuurders te overtuigen met jouw adviezen? Dan is deze vacature echt iets voor jou!      

  

Jouw uitdaging  

Als strategisch adviseur draag je in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van het provinciale beleid. Aan het begin van een bestuursperiode ligt de nadruk op de ontwikkeling van beleidskaders waarmee een coalitieakkoord kan worden uitgevoerd. Dat vraagt: 

 • doorvertaling van nieuwe beleidsambities van de provincie naar uitvoerbare beleidskaders;  
 • rekening houden met belangen op andere beleidsterreinen en met politieke verhoudingen.  

 

Later in een bestuursperiode verschuift dit naar strategische verkenningen en agendavorming. Dan vraagt dit: 

 • een brede blik op de beleidsterreinen van de provincie;  
 • signaleren van ontwikkelingen in bestuur en samenleving op het gebied van Natuur en Milieu;  
 • het analyseren van hun mogelijke impact voor de provincie;  
 • vertaling naar richtinggevende adviezen voor bestuurders en ambtelijke organisatie;  
 • waarbij adequaat geïnvesteerd wordt in ontvankelijkheid van beïnvloeders en beslissers.  

 

Een vast gegeven is dat je als strategisch adviseur regelmatig ad hoc ingeschakeld wordt op onderwerpen die zich in woelig vaarwater bevinden. Met jouw strategisch leiderschap leid je zaken in goede banen en naar het juiste eindpunt.   

 

Dit alles doen we samen met de buitenwereld: partijen in de samenleving, in het Interprovinciaal overleg (IPO) en andere landelijke en Europese verbanden. 

 

Voorbeelden van rollen die een strategisch adviseur kan vervullen zijn:   

 • De kaders voor de bossenstrategie (verder) vormgeven, zorgen dat de uitvoering van de bossenstrategie is geborgd in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied en in afspraken met andere partijen.  
 • De provinciale doorvertaling van Europees en nationaal natuur- en milieubeleid en regelgeving, zoals de Agenda Natuurinclusief, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Omgevingswet. 
 • Inbreng leveren op de thema's natuur en milieu in ruimtelijke ordeningsvraagstukken, de provinciale Omgevingsvisie en verstedelijkingsstrategieën. 

 

We stellen jouw werkpakket gezamenlijk op, gebaseerd op jouw ervaring en passend bij jouw talenten. Zo versterk jij ons team met jouw kennis en bieden wij je een stimulerende omgeving waarin je wordt aangemoedigd om te blijven leren en groeien, zodat jouw potentieel volledig wordt benut.   

 

Jouw profiel  

Jij bent een ervaren strategisch adviseur die in staat is veel informatie uit verschillende bronnen op hun betekenis te doorgronden. Je bent gewend om verantwoordelijkheid te dragen voor bestuurlijk en inhoudelijk complexe dossiers. Je weet dat breed kijken een voorwaarde is voor robuuste adviezen en dit weet je ook te organiseren. Met jouw gevoelige antenne voor ontwikkelingen in de buitenwereld weet je deze dan ook gemakkelijk te vertalen naar de provinciale belangen. Ook deins je er niet voor terug om in wetgevingstrajecten op zoek te gaan naar de “bestuurlijk-strategische angels” waar de provincie op zou moeten interveniëren. Kortom jij bent een collega met aantoonbaar leiderschap die complexe onderwerpen tot aansprekende resultaten weet te brengen.   

  

De ideale kandidaat voor deze functie:  

 • is succesvol in bestuurlijk-strategisch adviseren bij een (semi-)publieke organisatie;  
 • heeft brede kennis van en ervaring met de beleidsvelden natuur en milieu;  
 • heeft een gevoelige antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen;  
 • is een verbinder;  
 • heeft een relevant netwerk en bouwt dat gemakkelijk uit;  
 • heeft academisch werk- en denkniveau; 
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.   

 

En, hoewel we serieus werk doen, is een gezonde dosis humor zeker welkom!  

  

Wij bieden

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling: 

  

 • een salaris van minimaal €4.466,67 en maximaal €6.323,27 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring; 
 • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet; 
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar en diversiteitsverlof waardoor jij je eigen feestdag kunt kiezen; 
 • een Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) van €5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen;      
 • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren; 
 • een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen. 

  

Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.  

 

Jouw plek binnen de organisatie 

De provincie Overijssel heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid, een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen. Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote transities. Er is ruimte nodig voor extensivering van de landbouw, natuur(inclusiviteit), klimaatadaptatie en -mitigatie, duurzame energie-opwekking en woningbouw. En er liggen grote opgaven om de uitstoot van stikstof en broeikasgassen terug te dringen èn om de waterkwaliteit te verbeteren. En ondertussen gaat ons omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel vorm te geven gewoon door.   

 

Ook in de bebouwde omgeving zijn er volop uitdagingen. We streven naar meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving en naar het inzetten van natuurlijke oplossingen voor opgaven als gezondheid, welzijn en klimaatadaptatie. Dit alles doen we niet alleen, maar met een groot netwerk van betrokken partners. Wij zetten ons natuurbeleid ook in op het beleven en benutten van natuur. Daarin zijn we één van de voorlopers in Nederland. Daarnaast werken we provinciebreed aan het op orde houden en waar nodig verbeteren van de milieucondities.   

  

De afdeling Natuur en Milieu is één van de acht afdelingen van de provincie Overijssel. Bij de afdeling werken circa 120 medewerkers, verspreid over 5 teams. Je komt te werken in het team Strategie en Bestuursondersteuning, waar je samen met 9 andere strategisch adviseurs aan de provinciale koers en opgaven werkt. De andere vier teams houden zich bezig met beleidsontwikkeling (binnen de strategische beleidskaders) en uitvoering.  

 

Interesse? 

Het 1e gesprek vindt plaats op maandag 6 mei 2024. Het 2e sollicitatiegesprek is op 16 mei 2024, en het arbeidsvoorwaardengesprek op 21 mei 2024. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Remco ten Rouwelaar (teamleider Strategie en Bestuursondersteuning) beantwoordt graag jouw vragen via 038 499 78 29 of [email protected].

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Corine Westendorp - adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06 29 68 43 95 of [email protected]. Een berichtje sturen via WhatsApp kan ook.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Solliciteren kan tot en met 26 april 2024.  

Met deze vacature wil provincie Overijssel zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

 

 

Sollicitatieprocedure