Projectondersteuner Grondzaken

Ben jij een enthousiaste en proactieve professional die graag ons team wil versterken als projectonderzoeker grondzaken? Bij provincie Overijssel werk je mee aan diverse projecten op het gebied van wegen, natuur, energie en meer, waarbij je nauw samenwerkt met projectregisseurs, adviseurs en juristen. We zijn op zoek naar meerdere enthousiastelingen die ons team kunnen versterken.

Jouw uitdaging projectonderzoeker grondzaken

De provincie koopt, verkoopt en ruilt gronden in het kader van provinciale programma’s en projecten. Hierbij kun je denken aan wegenprojecten, maar ook projecten in het kader van de Ontwikkelopgave Natuur Netwerk Nederland, energie, bossenstrategie, stikstof, klimaat etc. Ook zorgt het team voor de andere privaatrechtelijke afspraken voor deze en andere projecten. Verhuur van pachtrechten, jachtrechten (van provinciale gronden) en tijdelijk beheer van provinciale opstallen behoren ook tot het werk.

In het team werken ruim tien projectregisseurs. Zij coördineren de aan- en verkoop en ruiling van gronden. Er zijn daarnaast circa 25 taxateurs/rentmeesters ingehuurd die de benodigde taxaties uitbrengen en die namens de provincie onderhandelen met de verschillende (grond)eigenaren. Het team bestaat verder uit adviseurs, juristen en bedrijfsvoering. In totaal bestaat het team uit ruim 30 collega’s.

Jij gaat ondersteuning bieden aan projecten en bent de rechterhand van de projectregisseurs. Daarnaast ondersteun je de adviseurs en juristen en teamleiding bij het werk dat zij doen. Je helpt hen waar je kunt. Je toont hierbij initiatief en hebt van nature een actieve houding. Je werkzaamheden bestaan uit:

 • het opstellen van documenten, zoals minutes, besluiten, volmachten en overeenkomsten en verwerkt daarin de beschikbare informatie;
 • het organiseren van vergaderingen, opstellen van agenda’s, maken van verslagen en actielijsten;
 • registratieformulieren opmaken aan de hand van taxatierapporten;  
 • zorgen voor een juiste en tijdige besluitvorming;
 • het aanleveren van de juiste documenten bij de notaris, zorgdragen voor tijdige betaling en bewaken van de voortgang van het proces;
 • het aanleveren en archiveren van de juiste informatie voor de financiële administratie (SAP) en het eigendomsregistratiesysteem (P8). 

Jouw profiel 

Jij snapt het belang van secuur te werk gaan. Je bent dan ook precies en werkt nauwkeurig. Je bent nieuwsgierig en weet van aanpakken. Je gaat werken in een omgeving die niet stilstaat en in jouw ondersteunende rol is het van belang dat je behulpzaam bent zonder jezelf voorbij te lopen. Jij bent iemand die zelfstandig kan werken maar net zo graag werkt in teamverband. Daarnaast heb je affiniteit met overeenkomsten en met grond en vastgoed;

Wij bieden 

Samen werken aan een mooi Overijssel! In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling:

 • een salaris van minimaal € 2.578,34 en maximaal € 3.612,09 (schaal 7) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar en diversiteitsverlof waardoor jij je eigen feestdag kunt kiezen;
 • een dienstverband voor 24 - 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • we hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen.
 • een Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid van €5.000 per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen; 

Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden

 

Jouw plek binnen de organisatie 

 

Het team Grondzaken (PDG) binnen de afdeling Publieke Dienstverlening van provincie Overijssel houdt zich onder andere bezig met het opstellen en de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Het team zorgt voor het beschikbaar krijgen van onroerend goed voor de (ruimtelijke) opgaven van de provincie, beheert de tijdelijke eigendommen/grond en draagt zorg voor de verkoop van onroerend goed. Soms is daar herontwikkeling van vrijkomende agrarische gebouwen mee gemoeid.

Over het gevoerde grondbeleid legt PDG jaarlijks verantwoording af via de MIG (Meerjaren Investeringsprognose Grond) aan Provinciale Staten. Het grondbeleid is de afgelopen jaren in beweging. De rol van grond in de ontwikkelingen van het landelijk gebied wordt groter. Kortom, dit is jouw kans om ervaring op te doen in een dynamische omgeving waarin je een significante bijdrage levert aan de ontwikkelingen van het landelijk gebied.

Je gaat aan de slag bij de afdeling Publieke Dienstverlening, één van de acht afdelingen binnen provincie Overijssel. De afdeling houdt zich bezig met de uitvoering van het provinciaal grondbeleid, verstrekt subsidies en vergunningen en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast ondersteunt zij het provinciaal beleid met beleidsonderzoeken, analyses en (GIS-) dataverwerking. De afdeling is een vliegwiel en verbinder als het gaat om het stimuleren van klantgerichte dienstverlening.

De afdeling bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, DIGI (Data, Informatie, GIS & Innovatie) en Onderzoek & Advisering.

Interesse? 

Het 1e gesprek vindt plaats op maandag 15 juli 2024 (middag). Het 2e sollicitatiegesprek is op donderdag 18 juli 2024 (middag) en het arbeidsvoorwaardengesprek op donderdag 25 juli 2024. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Christine van Grunsven – Teamleider PDG beantwoordt graag jouw vragen via 06 - 22 44 0750.

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Corine Westendorp adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06- 29 68 43 95. Een berichtje sturen via sms of WhatsApp kan ook.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.  

Solliciteren kan tot en met zondag 7 juli 2024

Solliciteren vanuit externe wervingssites wordt niet op prijs gesteld. Met deze vacature wil provincie Overijssel zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.  

Sollicitatieprocedure