Projectleider regionale energie-infrastructuur

Ben jij klaar om deel uit te maken van een gedreven team dat werkt aan een toekomst zonder fossiele energie? Als projectleider regionale energie-infrastructuur binnen het programma Nieuwe Energie voer je samen met 25 collega’s regie op de totstandkoming van een nieuw energiesysteem.

Je gaat samen met netbeheerders, bedrijven en overheden aan de slag om het elektriciteitsnet beter te benutten. Je maakt slimme oplossingen zoals Smart Energy Hubs waar. Zo werk je aan het efficiënter gebruiken van de ruimte op het elektriciteitsnet die er nu is. En van de ruimte die ontstaat door investeringen in het net. Dat is hard nodig: op steeds meer plekken ontstaan wachtrijen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen voor elektriciteit. Er is meer vraag en aanbod dan het elektriciteitsnet kan vervoeren: netcongestie.

Jouw uitdaging 

De provincie werkt aan een regionaal energiesysteem dat klaar is voor de toekomst. Samen met netbeheerders, medeoverheden en andere partijen werkt de provincie aan het sneller bouwen van nieuwe energie-infrastructuur, het programmeren en prioriteren van investeringen in het energiesysteem en het beter benutten van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur. Jij gaat aan de slag met beter benutten van de energie-infrastructuur. Je bent aanspreekpunt voor het thema netcongestie.

 • Je werkt in een speelveld met veel organisaties en belangen. Je legt verbinding tussen overheden en netbeheerders en je overbrugt verschillen. En je legt interne verbinding tussen verschillende domeinen (energie en ruimte) en vraagsectoren (bedrijven, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw), en processen (vergunningverlening, ruimtelijke ordening, subsidies). Je beantwoordt vragen van bedrijven, inwoners, bestuur en politiek. Je signaleert knelpunten en lost ze op.
 • Je ontwikkelt een strategie voor de realisatie van slimme (innovatieve) oplossingen ‘voor-de-meter’ (Smart Energy Hubs) en ‘achter-de-meter’ voor de korte en middellange termijn. Je vertaalt snel opeen volgende ontwikkelingen naar een programma met heldere kaders en doelstellingen. Je werkt co-creatie met partners, je brengt belangen bij elkaar, voert regie op het proces van samenwerking en besluitvorming. Je bent opdrachtgever voor regionale ontwikkelmaatschappij OostNL, die de opdracht heeft om Smart Energy Hubs op te schalen. Je zorgt ervoor dat initiatiefnemers die slimme oplossingen willen toepassen geholpen worden
 • Je werkt aan betere afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Vanuit onze regierol zorg jij ervoor dat zaken in gang worden gezet. Bijvoorbeeld het vergroten van het aanbod van flexibel vermogen en het opslaan van elektriciteit in grote batterijen. Je initieert samenwerking, stimuleert en faciliteert anderen hun bijdrage te leveren en fungeert als spin in het web.
 • Je signaleert nieuwe en belangrijke ontwikkelingen. Je duidt effecten van ontwikkelingen op doelstellingen en past de strategie waar nodig aan. Je brengt relevante stakeholders bij elkaar. Je verbreedt hun kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van slimme oplossingen, bijvoorbeeld in een community of practice. Je zorgt voor borging en verankering hiervan.

Jouw profiel 

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het realiseren en/of faciliteren van energieprojecten (opwek en/of distributie van elektriciteit) in de periode vanaf 2016 tot nu. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met realisatie van beleid in de energiesector voor of bij decentrale overheden en/of een netbeheerder. Je hebt brede kennis van het vakgebied, veel affiniteit met het onderwerp en weet snel je weg weet te vinden in dit complexe werkveld. Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken in bredere context. Je hebt werkervaring op het gebied van projecten, houdt ervan het overzicht te hebben en blijft de grote lijnen zien. Je bent creatief in het bedenken van verschillende werkvormen om te komen tot een gewenst resultaat en staat gemakkelijk voor een groep. We werken in het programma Nieuwe Energie samen met allerlei partijen, dus ervaring in het samenwerken met externe partners is een must. Omdat je in deze functie nauw samenwerkt met netbeheerders vinden wij het een pré als je ervaring hebt met afstemmingsprocessen tussen overheden en netbeheerders.

Je bent een projectleider regionale energie-infrastructuur die:

 • energie krijgt van warrige en weerbarstige problemen;
 • snapt hoe een overheid werkt;
 • in staat is om in te spelen op actuele ontwikkelingen;
 • sterk is in netwerken (intern en extern)
 • belangen van een ondernemer, netbeheerder en bestuurder snapt;
 • een scherp vermogen heeft om bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen te onderscheiden;
 • initiatief neemt, verbindt, stelling neemt en partijen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

Wij bieden 

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling: 
 

 • een salaris van minimaal €3.935,54 en maximaal €5.564,56 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring;     
 • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet; 
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar; 
 • een Persoonlijk Ontwikkelbudget van €5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen; 
 • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren
 • een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen.   

Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Jouw plek binnen de organisatie 

Je gaat aan de slag bij het programma Nieuwe Energie Overijssel. Met ons programma werken we aan schone energiebronnen, goede energienetwerken en minder energiegebruik. Met als uiteindelijke doel: een betrouwbare energievoorziening waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. Het programmateam Nieuwe Energie bestaat uit circa 25 mensen: projectleiders, programmaleiding en inhoudelijk experts (bijv. windenergie of geothermie). Het programma werkt samen met een grote diversiteit van externe partijen (van lokale initiatieven tot Enexis) en alle eenheden binnen de provincie.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel valt onder de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt.

Interesse? 

Interesse? Het 1e gesprek vindt plaats op donderdagochtend 13 juni 2024 (let op: deze afspraak is digitaal via Teams). Het 2e gesprek is op dinsdag 18 juni (middag, in Zwolle) en het arbeidsvoorwaardengesprek op 25 juni vanaf 15.15 uur in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus kan onderdeel uitmaken van de procedure. Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Marleen Volkers-Schokker – programmamanager Nieuwe Energie Overijssel, beantwoordt graag jouw vragen via 038 499 8746 of [email protected]. Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure?  Neem dan contact op met [email protected].

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.  

Solliciteren kan tot en met 6 juni  

Met deze vacature wil provincie Overijssel zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

Sollicitatieprocedure