Leden rekenkamer Hof van Twente

De gemeenteraad van Hof van Twente zoekt twee kritische en onafhankelijke leden – waaronder een voorzitter - voor de rekenkamer Hof van Twente.

Wat doet de rekenkamer Hof van Twente?

De rekenkamer Hof van Twente is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk gevoerde beleid. De rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, laat onder haar regie onderzoeken uitvoeren en brengt rapportages uit. Met haar onderzoeken draagt de rekenkamer bij aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. De rekenkamer Hof van Twente opereert en functioneert zelfstandig en onafhankelijk.

Profiel lid rekenkamer
De raad streeft naar een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis, ervaring en deskundigheid. We nodigen iedereen die zich herkent in onderstaand profiel uit om te reageren:

• Hbo+ / wo werk- en denkniveau;
• analytisch vermogen gekoppeld aan een onafhankelijke en positief kritische instelling;
• bestuurlijk en politiek strategisch inzicht en een brede maatschappelijke belangstelling;
• ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek, ervaring met rekenkameronderzoek is een pré;
• affiniteit met lokale overheid;
• in staat zijn om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke context;
• enige mate van flexibiliteit ten aanzien van beschikbaarheid (afhankelijk van de status van een onderzoek fluctueert de tijdsbesteding);

Voor de functie van voorzitter van de rekenkamer wordt aanvullend gevraagd:
• leidinggevende vaardigheden om de rekenkamer in positie te brengen en te verankeren;
• het zijn van het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor de leden van de rekenkamer, de raad, onderzoekers en de griffier;
• het voeren van gesprekken met externe bureaus voor de uitvoering en begeleiding van onderzoeken;
• neemt deel aan het overleg van de gezamenlijke Twentse rekenkamers;
• het verwerken van onderzoeksresultaten in rapportages voor de gemeenteraad met korte en heldere conclusies en aanbevelingen;
• het toelichten van de onderzoeksresultaten in een presentatie aan de gemeenteraad;
• bewaking van het budget dat de gemeenteraad voor de rekenkamer Hof van Twente beschikbaar stelt.

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de rekenkamer staat voorop en van de leden wordt verwacht dat zij geen functies hebben die aan onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met:

• een ambtelijke functie bij de gemeente Hof van Twente en/of andere functies volgens artikel 81f van de gemeentewet;
• een functie bij één van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente Hof van Twente deelneemt of een functie bij een door de gemeente Hof van Twente gesubsidieerde instellingen;

Wat bieden wij?
Werken voor de rekenkamer Hof van Twente is een leuke en afwisselende nevenfunctie, die bijdraagt aan het werk van de gemeenteraad. Omdat de werkzaamheden van de rekenkamer voornamelijk buiten kantoortijd plaatsvinden, is dit goed te combineren met een andere baan. De benoeming door de gemeenteraad geldt in principe voor zes jaar.
Voor het werk binnen de rekenkamer ontvangt u een vergoeding per bijgewoonde vergadering van € 140 voor de leden en € 160,- voor de voorzitter. De voorzitter en de leden hebben verder aanspraak op vergoeding van reiskosten.

Solliciteren
Heeft u interesse in de functie van lid of voorzitter van de rekenkamer Hof van Twente, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV. Als u solliciteert voor de functie van voorzitter, geef dit dan duidelijk aan in uw motivatie. U kunt tot 5 november 2023 op deze vacature reageren.

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 13 november 2023. Voor eventuele vervolggesprekken houden wij 20 november 2023 gereserveerd. Op basis van deze gesprekken wordt een keuze gemaakt en een voordracht gedaan aan de gemeenteraad voor benoeming.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de griffier, A. Venema, [email protected], 0547-857178 of de secretaris van de rekenkamer, de heer Henry Meerman, 0547-857019, [email protected].

Sollicitatieprocedure