Jurist Grondzaken

Grondzaken koopt, verkoopt en beheert gronden en gebouwen voor verschillende projecten of programma’s. Maar om plannen écht van de grond te krijgen, moeten deze juridisch gezien correct zijn. En dat is waar jouw expertise van toegevoegde waarde is, want als jurist Grondzaken ben jij de onmisbare schakel in dit traject!

Jouw uitdaging

Als jurist grondzaken ben je betrokken bij diverse programma’s en projecten binnen de provincie waar eigendomsposities een rol spelen. Hierbij kun je denken aan de Ontwikkelopgave Natura 2000 en infrastructuurprojecten. Jij bent de juridische vraagbaak voor je collega’s van grondzaken die verantwoordelijk zijn voor de verwervings- en vervreemdingsprocessen en het tijdelijk beheer van grond en opstallen van provincie Overijssel. Jij zorgt ervoor dat de juridische modellen en de juridische kennis in het team up-to-date is. Je voert de juridische kwaliteitscontrole van overeenkomsten uit. Ook ben je in sommige gevallen betrokken bij aanbestedingstrajecten en stuur je deze zelf aan.

Daarnaast adviseer je programma- en projectleiders welk juridisch product vanuit de Nota Grondbeleid het meest toegesneden is op de geschetste situatie of problematiek. Je bent bekend met de provinciale opgaven en houdt de ontwikkelingen in beeld. Zo zorg je ervoor dat juridische producten tijdig beschikbaar zijn, inclusief de inzet van dwingend instrumentarium (onteigening, gedoogplicht) of een niet eerder gebruikte contractvorm.

Jouw profiel

Jij denkt in mogelijkheden en zoekt naar juridische constructies om gewenste doelen te behalen. Daarbij houd je de kaders van de nota grondbeleid goed in het oog en adviseer je tijdig waar juridische spanning ontstaat. Je bent in staat doelgericht te handelen. Je bent goed in het opbouwen van relaties. Je verplaatst je in de adviesvrager en bent in staat om in adviesstijl te variëren zodat je goed aansluiting weet te vinden.

Ook heb je:

  • een universitaire opleiding Nederlands recht (master of doctoraal);
  • minimaal drie jaar ervaring op het gebied van vastgoedrecht en overeenkomstenrecht (liefst bij een overheidsorganisatie) en de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling;
  • het in je om in een dynamische omgeving een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van zowel het team grondzaken als de provincie als geheel.

Wij bieden

Samen werken aan een mooi Overijssel? In een inspirerende werkomgeving haal jij het beste uit jezelf. Uiteraard belonen we je voor je inzet. In geld, kansen en persoonlijke ontwikkeling:

  • een salaris van minimaal €4.466,67 en maximaal €6.323,27 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring;
  • een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris. Hierin is o.a. je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet;
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 100% loondoorbetaling bij ouderschapsverlof in het eerste geboortejaar en diversiteitsverlof waardoor jij je eigen feestdag kunt kiezen;
  • een Persoonlijk Ontwikkelbudget van €5.000,- per 5 jaar, waardoor je tal van mogelijkheden hebt om cursussen en opleidingen te volgen;
  • een dienstverband voor 32-36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij goed functioneren;
  • we hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar we hybride werken. Om ook je thuiswerkplek goed in te richten kennen wij een regeling voor thuiswerkmiddelen.

Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden.

Jouw plek binnen de organisatie

Je gaat werken in het team Grondzaken waar je samenwerkt met ongeveer 30 collega’s. De provincie koopt, verkoopt en ruilt gronden in het kader van provinciale projecten. Dit kunnen wegenprojecten zijn, maar ook projecten in het kader van de Ontwikkelopgave Natura 2000, Provinciaal programma landelijk gebied, de bossenstrategie, stikstofproblematiek en meer. Daarnaast voeren we landelijke regelingen uit, zoals de opkoopregeling voor veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden. Verder regelt het team de privaatrechtelijke overeenkomsten voor projecten als IJsseldelta Zuid en Ruimte voor de Vecht. Maar ook het verlenen van pachtrechten, jachtrechten (voor provinciale gronden), visrechten en (tijdelijk) beheer van provinciale opstallen. Als team zijn we zowel verantwoordelijk voor het actueel houden van het provinciaal grondbeleid als de zorgvuldige uitvoering daarvan.

Het team grondzaken valt onder de afdeling Publieke Dienstverlening, één van de acht afdelingen binnen provincie Overijssel. De afdeling bestaat uit zeven teams: Leiding, Vergunningverlening, Handhaving, Grondzaken, Subsidieverlening, DIGI (Data, Informatie, GIS & Innovatie) en Onderzoek & Advisering.

Interesse?

Het 1e gesprek vindt plaats op dinsdag 20 juni (middag). Het 2e sollicitatiegesprek is op vrijdag 23 juni (middag) en het arbeidsvoorwaardengesprek op donderdag 29 juni om 14.00 uur. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie maak je kennis met een aantal medewerkers van het team. Een casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Christine van Grunsven - teamleider beantwoordt graag jouw vragen via 06 22 44 07 50 of [email protected].
Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Corine Westendorp - adviseur arbeidsmarkt & recruitment via 06 29 68 43 95 of [email protected]. Een berichtje sturen via sms of WhatsApp kan ook.

Enthousiast? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Je kunt solliciteren tot en met 11 juni 2023.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een werving & selectiebureau of andere intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Sollicitatieprocedure