Basisarts, als Vertrouwensarts bij Veilig Thuis Twente (parttime mogelijk)

Op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek


Jouw medische kennis en ervaring kan het verschil maken in situaties van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je ziet het als een uitdaging om te acteren op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Je bent, ter voorbereiding op een toekomstige specialisatie als huisarts, medisch specialist of sociaal geneeskundig specialist, op zoek naar een uitdagende werkervaringsplek voor een of twee jaar, waarin je ruime kennis en ervaring opdoet.

Adviseren, informeren, activeren en onderzoeken

Als basisarts Veilig Thuis ben je betrokken bij zaken waarin medische problematiek een belangrijke rol speelt. Denk daarbij aan fysiek letsel, seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Onder supervisie en met begeleiding van een ervaren vertrouwensarts vergroot en deel je jouw medische en medisch-forensische expertise met hulpverleners en andere professionals, medewerkers en cliënten. Je leert een vertaalslag te maken wat medische aspecten betekenen voor de veiligheid van kinderen en volwassenen, in de context van hun gezinssysteem of huishouden.

Je adviseert medische en andere professionals die bellen met Veilig Thuis met vermoedens van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Je ondersteunt medewerkers Veilig Thuis bij het onderzoek, waarbij je contact legt met medische en andere hulpverlenende instanties. Je gaat mee op huisbezoek, spreekt cliënten samen met een collega en doet top-teen onderzoek bij kinderen. Je neemt deel aan casuïstiekoverleg, in- en externe multidisciplinaire overleggen en je participeert in inhoudelijke werkgroepen.

Veilig Thuis Twente ontwikkelt zich als expertisecentrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling en participeert in de opleiding tot vertrouwensarts. Nadere informatie over de opleiding tot vertrouwensarts: https://www.artsmg.nl/vertrouwensarts-opleiding .

Jouw team/werkomgeving

Je gaat onderdeel uitmaken van een multidisciplinair team, bestaande uit een zestal gedragswetenschappers, 2 vertrouwensartsen en een vertrouwensarts-in-opleiding. Dit team is ondersteunend aan de 70 medewerkers, die in 3 verschillende teams (frontoffice, backoffice en crisisdienst) verantwoordelijk zijn voor het primair proces. Daarnaast is er een team cliëntenadministratie en vormen de manager en 3 teamleiders het managementteam.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende baan waarin je het verschil kunt maken voor kwetsbare mensen in Twente.
 • Een gemotiveerd en collegiaal team waar je op terug kunt vallen.
 • Een salaris dat wordt bepaald op basis van jouw profiel en ervaring, op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst (36 uur).
 • Een arbeidsovereenkomst voor, in eerste instantie de duur van 1 jaar. Bij wederzijdse tevredenheid behoort verlenging met een jaar tot de mogelijkheden.
 • Naast het salaris zijn er ook interessante extra’s, waaronder een Individueel Keuze Budget van 17,05%, deelname aan een actieve personeelsvereniging en een moderne werkplek.
 • Mogelijkheid tot deelname aan trainingen om je deskundigheid te vergroten.
 • Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.

Je komt te werken in een informele werkomgeving waar iedere dag hard wordt gewerkt maar waarin ook ruimte is voor ontspanning en humor.

Wat wij vragen

 • BIG- geregistreerd als arts.
 • Bij voorkeur 1-2 jaar werkervaring als arts.
 • Ook een pre is kennis van en affiniteit met:
  o problematiek rondom kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld.
  o aanverwante vakgebieden zoals forensische geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie.
  o oplossingsgericht werken.
 • Goede communicatieve vaardigheden, inventiviteit en improvisatievermogen.
 • Stressbestendig, leergierig en in staat om te werken in teamverband.

Geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Heb je interesse voor deze functie, wil je graag in gesprek komen voor meer informatie of een dagje meelopen?
Neem dan contact op met Carla van der Worp, teamleider [email protected] of Rob Beukering, vertrouwensarts [email protected]l.

 

Veilig Thuis Twente (VTT)

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het op bovenlokaal niveau organiseren van een Veilig Thuis, een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 april 2018 is Veilig Thuis Twente onderdeel van SamenTwente, het samenwerkingsverband van en vóór de 14 Twentse gemeenten.

Missie van Veilig Thuis Twente

Het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen.
Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staan centraal. Iedereen die te maken heeft met - of een vermoeden heeft van - geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. SamenTwente aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus voor deze vacature. Toegestuurde cv’s door bureaus aan SamenTwente zonder dat daartoe een zoekopdracht is gegeven, worden als van SamenTwente beschouwd. Er zal geen vergoeding aan een bureau worden betaald in geval de kandidaat gaat werken voor SamenTwente als gevolg van deze verwijzing of via andere middelen. Het reproduceren van deze vacature, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan.

Sollicitatieprocedure